Indhold i kommende release af FBS fastlagt

I løbet af 2016 vil der løbende blive udrullet nye funktioner og forbedringer på Fælles Bibliotekssystem.

På baggrund af ønsker fra bibliotekerne og analyser foretaget i samarbejde med leverandøren Systematic ligger det nu fast, hvad den kommende release 1.3 af Fælles Bibliotekssystem (FBS) indeholder.

Release 1.3 bliver lanceret frem til den 12. juli. Det sker i udrulninger hver 14. dag. Release 1.3 er den første nye release, efter at udrulningen for alvor er gået i gang i kommunerne. Releasen byder blandt andet på efterspurgte funktioner til materialevalg, Biblioteket Kommer og fjernlån.

Biblioteket Kommer udrulles i denne uge

Service ”Biblioteket Kommer” har været efterspurgt af en del kommuner. Servicen har nu bestået KOMBITs test af funktionalitet og bliver derfor lanceret og vil kunne bruges inden udgangen af uge 21.

En release mere i 2016

Release 1.3 vil blive efterfulgt at yderligere releases, hvoraf den næste – 1.4 - vil blive lanceret i løbet af efteråret 2016, og den efterfølgende - 1.5 – vil være endeligt udrullet omkring årsskiftet 2016/2017. Indholdet af disse to releases er stadig under overvejelse, men vi forventer at kunne melde det ud inden sommerferien.

Indhold i release 1.3

Det konkrete indhold i release 1.3 er blandt andet:

Materialevalg: Gør det muligt at generere materialevalgslister for flere uger ad gangen, samt slette en hel eller dele af en materialevalgsliste. Desuden bliver det muligt at kopiere materialevalgslister, og derved genbruge eksisterende materialevalgslister. Det bliver muligt for brugeren at se detaljer omkring et materiale bl.a. via direkte link til anmeldelser og vurdering i Netpunkt for et specifikt materiale.

Biblioteket kommer: Gør det muligt at understøtte Biblioteket kommer-services til borgere, som har behov for dette. Denne service bliver lanceret i løbet af uge 21.

Statistik til Slots- og Kulturstyrelsen: Gør det muligt at udtrække og indberette den årlige statistik til Slots- og Kulturstyrelsen.

Hierarkier: Gør det muligt at definere et reelt hierarki for materiale placering. Det bliver muligt både at anvende placering som fire uafhængige dimensioner (Filial, Afdeling, Opstilling og Delopstilling), der typisk anvendes på folkebiblioteker og som et hierarki (Filial->Afdeling->Opstilling->Delopstilling), der typisk er anvendt på skoler (som kommer fra Bibliomatik-systemet)

Fjernlån – tabte materialer: Gør det muligt at håndtere bortkommet fjernlånt materiale i henhold til ISO18626-standarden.

Flydegrupper og lånerregler: Der rettes op på håndtering af flydende materialer og opfyldelse af reserveringer. Som forberedelse til IMS-integration gøres det muligt at definere, hvilke filialer et materiale kan flyde mellem. Et flydende materiale flytter ny filial, når det afleveres på en filial, det kan flyde til, ellers returneres til den filial, det kom fra. Opfyldelse af reserveringer tilpasses, så det kan defineres på hvilke afhentningsfilialer reserveringer kan opfyldes, så systemet kan opsættes til kun at opfylde på egen filial (typisk for skoler) eller på et antal filialer (typisk for folkebiblioteker).

KMD Opus integration: FBS-delen af integrationen med KMD Opus er færdiggjort.

Herudover indeholder release 1.3 en stribe fejlrettelser, som prioriteres og leveres løbende, samt forberedelser til integrationer til IMS og Fujitsu økonomisystem.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497