KOMBIT offentliggør implementeringsmodel for monopolbruddet

Implementeringsmodellen skal understøtte kommunerne i en succesfuld implementering af KY, KSD, SAPA og STS.

KOMBIT lancerer nu den implementeringsmodel, der skal understøtte kommunerne i en succesfuld implementering af løsningerne i monopolbruddet. Implementeringsmodellen bibringer den struktur og de begreber, der fremover vil blive brugt af Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sygedagpengesystem, Sags- og Partsoverblik og Støttesystemerne, når projekterne arbejder med og kommunikerer med kommunerne om implementering.

Modellen er afspejlet i KIGO

Implementeringsmodellen beskriver kommunens samlede implementeringsforløb af en fælleskommunal it-løsning. Implementeringsforløbet opdeles i faser og specificeres i hovedopgaver. Modellens struktur bliver anvendt i KIGO, der er KOMBITs opgave- og opfølgningsværktøj (***Bemærk at KOMBIT i 2018 har udskiftet KIGO med værktøjet KLIK, som vi nu stiller til rådighed for kommunernes implementering. Læs mere om KLIK her.***). Du finder modellen præsenteret i to versioner:

  • Implementeringsmodellen - kort og godt her. Se den her
  • Implementeringsmodellen - fuld version. Se den her

Målgruppen er programledere for monopolbruddet, projektledere eller andre relevante personer i kommunerne, der ønsker overblik over det samlede implementeringsforløb.

Kommuneinput kvalificerer modellen

Modellen vil blive kvalificeret på baggrund af monopolbrudsprojekternes erfaringer, input fra kommuner og konsulenter, der arbejder med implementering i KOMBIT. Modellen foreligger ved lancering i version 0.8. Du kan sende dine umiddelbare input til modellen til Mette Vinther Poulsen på mvp@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9449