IBM vinder genudbud af Serviceplatformen

Efter grundig gennemgang af de indkomne tilbud på drift, vedligehold og videreudvikling af Serviceplatformen er vinderen nu fundet.

I forbindelse med genudbuddet af Serviceplatformen, modtog KOMBIT flere kvalificerede tilbud, som efterfølgende er blevet evalueret i henhold til de detaljerede tildelingskriterier, der var opstillet i udbudsmaterialet.

På denne baggrund er IBM blevet valgt som vinder af udbuddet af den fremtidige drift, vedligehold og videreudvikling af Serviceplatformen. KOMBIT agter derfor at underskrive kontrakt med IBM umiddelbart efter den såkaldte ’stand still-periode’, som løber til ultimo marts 2019.

IBM har leveret et tilbud, som fuldt ud lever op til de krav og forventninger, vi har stillet til den kommende leverandør i udbudsmaterialet – det gælder blandt andet sikker drift og videreudvikling af fremtidens Serviceplatform”, udtaler KOMBITs markeds- og innovationschef Inge Speiermann Vognsen.

Afklaring og transition

Med valget af IBM som leverandør, ser Serviceplatformen ind i en afklaringsperiode og efterfølgende transition, hvor den tekniske løsning såvel som drift, support og vedligehold flyttes til IBM.

Transitionsforløbet planlægges på en måde, som sikrer, at anvenderprojekter og den kommunale administration mærker så lidt til leverandørskiftet som overhovedet muligt.

De nærmere planer for transitionen offentliggøres senere på foråret 2019.

 

Kontakt

Markeds- og innovationschef
7268 8123