Hvordan kan Mit Sygefravær blive endnu bedre?

Oplever I, at jeres borgere har problemer med at bruge Mit Sygefravær? Så hører vi gerne fra jer.

Sygemeldte borgere har siden 2015 brugt selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær til at anmode om sygedagpenge og kommentere de oplysninger, som arbejdsgiveren har indtastet i NemRefusion. Det er også i Mit Sygefravær, at borgerne udfylder oplysningsskemaer og kan se deres korrespondance med kommunen.

Vi hører generelt, at brugerne er tilfredse med Mit Sygefravær, men vi hører også, at nogle kommuner møder udfordringer, når borgere skal vejledes om brug af løsningen.

Skype-møder

Dette vil vi naturligvis gerne se om vi kan gøre noget for at afhjælpe. Derfor vil vi meget gerne i dialog med de personer i jeres kommune, der vejleder borgere om Mit Sygefravær – særligt hvis de oplever problemer eller har forbedringsforslag til løsningen.

Vi planlægger at holde en række Skype-møder, hvor tanken er, at vi tager en snak om Mit Sygefravær.

Derfor må I meget gerne overveje, om det vil være relevant for jeres kommune at deltage og sende en mail til mitsygefravaer@kombit.dk med:

  • Navn på deltager
  • Mail på deltager
  • Telefonnummer på deltager

Når vi ved, hvor stor interessen for møderne er, vil vi vende tilbage med datoer og tidspunkter. 

I må meget gerne samle jeres ønsker, således at kun én person fra kommunen deltager. På den måde bliver skypemøderne mere effektive, og alle kan komme til orde.

I er naturligvis også – som altid - velkomne til at melde forbedringsønsker skriftligt til samme adresse.

Kommunikationspakke og ændringsønsker

Når vi har været i dialog med jer og har lokaliseret, hvad problemerne typisk bunder i, vil vi se på, om det er muligt at lave ændringer i selve løsningen, som kan imødekomme borgernes behov.

Vi vil desuden lave en kommunikationpakke til jer, som I kan bruge i jeres vejledning eller give til de borgere, der oplever udfordringer, så alle er bedre hjulpet på vej.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3268 0410