Hedensted bringer FLIS på landkortet

Bedre overblik og mere brugervenlige ledelsesrapporter når FLIS kombineres med GIS-kommunekort.

Bedre overblik og mere brugervenlige ledelsesrapporter - det er det kontante udbytte, som Hedensted Kommune har opnået ved at visualisere FLIS-data på GIS-kommunekort.

”Ved at kombinere udvalgte FLIS-data med kommunekort fra vores GIS-system, har vi kunnet føje en helt ny dimension til vores brug af FLIS til ledelsesinformation i kommunen”, siger Lars Skipper, der er udviklingskonsulent og ansvarlig for FLIS-implementeringen i Hedensted Kommune.

Månedens interessante nøgletal

Ud over FLIS-rapporter til benchmarking og anden ledelsesinformation, leverer FLIS-gruppen i Hedensted hver måned en rapport med et par aktuelle nøgletal til kommuneledelsen. Rapporten, der er på én side, bruges til skabe overblik og give ledelsen et bedre beslutningsgrundlag.

”Rapporterne med månedens interessante nøgletal er blevet mere levende og lettere at overskue, efter vi supplerer de traditionelle tabeller og grafer med visning af nøgletal på landkort, eksempelvis fordelingen af flygtninge og andre udlændinge”, fortæller Lars Skipper og fortsætter:

 ”Også i andre FLIS-rapporter tilfører GIS-visningen værdi. Nu kan vi hurtigt og nemt sammenligne distrikter i kommunen og afdække, om der er markante geografiske forskelle eller mønstre, som vi skal tage hensyn til, når vi prioriterer vores ressourcer. ”

Bred anvendelse

Ud over visualisering af fordelingen af flygtninge i kommunen, benytter Hedensted Kommune også GIS-kort til at vise FLIS-data, der er kombineret med data fra andre systemer, eksempelvis data for ydelsesmodtagere i økonomisystemet. Det giver en endnu bredere anvendelse og flere muligheder for at finde interessante sammenhænge, der kan støtte beslutningsprocessen.

FLIS-gruppen forestiller sig, at GIS-visning af data fremover skal benyttes bredt i kommunen, fx til at få overblik over fordelingen af kontanthjælpsmodtagere, antal visiteringer, der er foretaget i de forskellige distrikter og til at se på fordelingen af skoleelever i forbindelse med planlægning af ruter for skolebusser.

På skolebænken i GIS

Det var på et Netværksmøde i KOMBIT sidste år, at FLIS-gruppen i Hedensted blev opmærksomme på mulighederne for at integrere FLIS og GIS. Efter mødet tog gruppen kontakt til kommunens GIS-gruppe og aftalte en intern uddannelse i det GIS-system, de benytter. Efter tre halve dages oplæring, var FLIS-gruppen godt rustet til at give sig i kast med GIS.

Når FLIS-data skal visualiseres på GIS-kort trækkes data over i Excel og importeres i GIS-systemet, der allerede har alle kommunens borgere registreret med såkaldte geokoder. Dermed er det nemt at sammenkoble FLIS-data, der indeholder CPR-numre, med de fysiske geokoder for hver enkelt borger.

3 gode råd fra Hedensted

Lars Skipper har tre gode råd til andre kommuner, der skal i gang med at visualisere FLIS-data på GIS-kommunekort:

”Det er klart en fordel, at man kender begge systemer, når man skal arbejde med FLIS-data på GIS-kort. Så FLIS-folkene skal på skolebænken i GIS-afdelingen. ”

”Det bør være personer, der er hjemme i FLIS Report Builder, der oplæres i GIS. Det er nemlig en styrke, hvis man har en god forståelse for tal og kendskab til databaseprogrammer og SQL. ”

”Tag initiativet til at levere interessante rapporter om aktuelle emner i de centrale afdelinger. Brug de decentrale fagfolk og eksperter til at kvalitetssikre rapporterne og til at bidrage med årsagsforklaringer og sammenhænge. ”

Fakta om FLIS i Hedensted

  • Hedensted Kommune ligger i Østjylland og har 46.000 indbyggere
  • Kommunen har arbejdet med FLIS siden, systemet blev lanceret af KOMBIT i 2012
  • Kommunen har fire FLIS-eksperter, der har et uddybende kendskab til FLIS Report Builder
  • To af FLIS-eksperterne har været på GIS-kursus
  • Hedensted Kommune indgår i en ekstern FLIS-erfagruppe med andre kommuner
  • Hedensted Kommune har en intern erfagruppe med 14 medlemmer
  • GIS står for Geografisk informationssystem