Høringsmateriale vedr. kravspecifikation til Nyt Bibliotekssystem udsendt

Version 0.5 af kravspecifikationen er sendt i høring i kommunerne

Den 4. juli 2012 blev høringsmateriale på version 0.5 af kravspecifikationen til Nyt Fælles Bibliotekssystem sendt i høring i kommunerne. 

Høringsfristen er den 7. august 2012, således at projektgruppen har størst mulig chance for at indarbejde kommentarer og mangler til version 0.8 af kravspecifikationen. Version 0.8 er pt. planlagt til udsendelse senest 13. august 2012.

Projektgruppen håber på nogle gode og konstruktive debatter ude i kommunerne, og ser frem til at modtage høringssvarene.