Høring om skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører

Kommuner og leverandører inviteres til at give input til skabelonen for databehandleraftaler til kommunerne.

KOMBITs Videncenter har udarbejdet et udkast til en skabelon for databehandleraftaler, som kommunerne vil kunne anvende i deres aftaler med leverandører af it-løsninger og -ydelser. Det er et krav i persondataloven, at der skal indgås en skriftlig databehandleraftale, når en dataansvarlig, f.eks. en kommune, benytter sig af en databehandler.

Under udarbejdelsen af skabelonen har KOMBITs juridiske referencegruppe, bestående af repræsentanter fra otte kommuner, samt den kommunale følgegruppe for Videncentret givet input. 

I udkastet er indarbejdet de nuværende krav til databehandleraftaler i persondatalovgivningen samt de krav i databeskyttelsesforordningen, som er kendte på nuværende tidspunkt.

Høring blandt kommuner og leverandører

For at optimere skabelonen inviterer KOMBITs Videncenter nu interesserede kommuner og leverandører til at give deres bemærkninger til aftaleudkastet. Udkastet kan downloades herunder:

Høringsudkast - Skabelon for databehandleraftale

Bemærkninger til skabelonen sendes til videncenter@kombit.dk senest fredag 9. december 2016 kl. 17.00.

Når høringen er afsluttet, vil udkastet blive rettet til i samarbejde med KL, som vil bidrage med seneste viden om kravene i databeskyttelsesforordningen. Herefter vil KOMBITs Videncenter og KL publicere første version af skabelonen. Skabelonen vil derefter være tilgængelig i KOMBITs Videncenter.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Jurist
3334 9495