Høring af regelkortlægning på sygedagpengeområdet afsluttet

I maj igangsatte Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) en mini-høring af kortlægning og beskrivelser af reglerne på sygedagpengeområdet.
Formålet med kortlægningsarbejdet har været at dokumentere de eksisterende regler og beslutninger som en del af det kommende udbudsmateriale og lette den efterfølgende vedligeholdelse af sygedagpengereglerne.
 
Regelkortlægningen har nu været i høring i kommunerne. Der er kommet enkelte kommentarer tilbage til materialet, som projektet har set nærmere på, og kommunernes kommentarer bliver nu indarbejdet i materialet som supplerende bemærkninger.
 
KOMBIT takker for indsatsen til de kommuner, der har deltaget i høringen.
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projekt Controller
3268 0405