Giv borgeren et bedre overblik - hør hvordan på workshops i november

Landets kommuner skal i løbet af 2020 sikre, at borgere får overblik over deres sager og ydelser på udvalgte områder via Mit Overblik på borger.dk. For at komme i gang inviterer KL/KOMBIT til heldagsworkshop for landets kommuner i november.

I økonomiaftalen for 2020 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at give den enkelte borger et overblik over relevante informationer om dem selv på tværs af den offentlige sektor via Mit Overblik på borger.dk. Aftalen betyder, at alle kommuner i løbet af 2020 skal tilbyde borgere et overblik over sager og ydelser, herunder for sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, fleksløntilskud samt udvalgte enkeltydelser.

Overblikket skal gøres tilgængeligt via Mit Overblik, som bliver en ny version af 'min side' på borger.dk.

For at imødekomme den politisk aftale har KL/KOMBIT i samarbejde med fem kommuner og borger.dk udviklet en service kaldet Borgerblikket. Denne service står på den fælleskommunale infrastruktur og kan således tages i brug af alle kommuner. Læs mere om Borgerblikket her.

Fem kommunale workshops i november

I uge 46 og uge 48 i november afholder KL og KOMBIT fem workshops rundt om i landet. Her præsenterer vi, hvad økonomiaftalen betyder for jeres kommune, hvordan I kan udstille data via Borgerblikket, og hvilke opgaver I skal i gang med. KL anbefaler, at alle kommuner deltager på mødet.

På de fem workshops vil deltagerne blive præsenteret for:

  • Indhold i økonomiaftalen for 2020 og betydning for kommunerne
  • Præsentation af Borgerblikket
  • Gennemgang af kommunens opgaver for at tage Borgerblikket i brug og kunne vise data på MitOverblik.

Målgruppe 

I kan deltage to personer pr. kommune. Vi anbefaler, at I deltager med kommunens projektleder (fx projektleder for SAPA i kommunen eller en anden digitaliseringskonsulent) samt evt. en medarbejder med kendskab til beskæftigelsesområdet.

Pris 

Det er gratis at deltage på workshopdagen, men der er gebyr ved afbud.

Tilmelding

Tilmeldingslinks fremgår i de fem begivenheder i KOMBIT-kalenderen for november

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3334 9482