Genudbud af Serviceplatformen skudt i gang

KOMBIT har begyndt prækvalifikationen af de leverandører, der vil blive opfordret til at byde på genudbuddet af Serviceplatformen.

På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer som eksempelvis SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse data og services udstilles efterfølgende på Serviceplatformen, så kommuner, ATP og it-leverandører kan benytte dem til kommunale fagsystemer.

Serviceplatformen har været i drift siden den 1. januar 2013 og sættes nu i genudbud. Genudbuddet omhandler overtagelse af driften af Serviceplatformen og den fortsatte videreudvikling af platformen. Kontraktsummen for den 10-årige periode, genudbuddet dækker, udgør 500 mio. kr. Beløbet kan dog variere afhængigt af anvendersystemerne fremtidige forbrug af services på Serviceplatformen.

Udbud med forhandling

KOMBIT har forud for offentliggørelsen haft dialog med potentielle leverandører, hvor dele af udbudsmaterialet har været offentliggjort i udkast. Dermed har leverandørerne kunne påpege uklare, fordyrende eller uhensigtsmæssige elementer i materialet. Processen vil fortsætte med de prækvalificerede leverandører, da udbuddet gennemføres som ”udbud med forhandling”.

Leverandørerne har frist til den 27. marts 2018 til at søge om at blive prækvalificeret. KOMBIT forventer at underskrive kontrakten med den leverandør, der skal overtage driften og videreudvikle systemet, i slutningen af september 2018. Efter planen skal transitionen af Serviceplatformen være gennemført ved udgangen af første kvartal 2019.

 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
22158579