Genudbud af FLIS – dialog med leverandører

Seks leverandører tog imod tilbuddet om teknisk dialogmøde med KOMBIT.

FLIS-projektet har forud for det forestående genudbud afholdt tekniske dialogmøder med interesserede leverandører. Formålet med møderne var, at give leverandørerne mulighed for at kommenterer på det indledende genudbudsmateriale, herunder hvilke muligheder og udfordringer de ser i materialet. Møderne skal give KOMBIT inspiration og værdifuldt input til udarbejdelsen af det endelige udbudsmateriale.

Forud for den tekniske dialog blev relevant materiale og en række spørgsmål, som leverandørerne skulle forholde sig inden dialogmøderne, lagt ud på KOMBITs hjemmeside.

Der blev afholdt seks møder med følgende leverandører:

  • Affecto
  • Fujitsu
  • IBM
  • KMD
  • Microsoft
  • Netcompany

KOMBIT har anonymiseret og samlet leverandørernes bemærkningerne i et oversigtsdokument.

KOMBITs præsentation fra dialogmøderne kan hentes på dette link.