Funktionsbeskrivelse for Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem (tidligere Sygedagpengeprojektet), offentliggør nu funktionsbeskrivelsen for den kommende løsning.

Kommunernes Sygedagpengesystem (tidligere Sygedagpengeprojektet), offentliggør nu funktionsbeskrivelsen for den kommende løsning.

Funktionsbeskrivelsen beskriver løsningens funktioner og funktionalitet ud fra slutbrugerens perspektiv og giver et overordnet billede af løsningen og de funktioner, det kommende Kommunernes Sygedagpengesystem vil indeholde, også de nye tiltag omkring selvbetjening og fuldautomatisering.

KOMBIT gør opmærksom på, at såfremt der kommer lovændringer undervejs i forberedelsen af løsningen, kan det medføre ændringer i løsningen og dermed funktionsbeskrivelsen.

Se funktionsbeskrivelsen nedenfor.