Fredensborg bruger FLIS nøgletal på budgetseminar

I foråret 2014 har Fredensborg Kommune arbejdet intensivt med at få sat skub i kommunens brug af FLIS.

FLIS er tilgængeligt og brugbart, men det forudsætter, at man arbejder koncentreret med det. Det er Fredensborgs Kommunes erfaringer fra ibrugtagningsprojekt med KL og KOMBIT.

I foråret 2014 har Fredensborg Kommune arbejdet intensivt med at få sat skub i kommunens brug af FLIS. Arbejdet har især været fokuseret på at udnytte FLIS’ muligheder for benchmarking med andre kommuner.

Økonomichef Mads Toftegaard fortæller:

”Vi så en god mulighed for at bruge benchmarkingdelen i FLIS aktivt i budgetlægningen, som supplement til kommunens øvrige ledelsesinformationssystemer.”

Nøgletalsrapport på budgetseminar

Et eksempel på hvordan FLIS er blevet brugt i kommunen er, da kommunens økonomi- og analyseafdeling udarbejdede en nøgletalsrapport, der sammenlignede kommunens udvikling i økonomi på serviceområder med nabokommunernes og landsgennemsnittet.

Dette blev brugt som diskussionsoplæg på et budgetseminar i april, og Mads Toftegaard mener, at dette var til stor hjælp for deltagerne:

”Notatet gav et overblik over handlemulighederne, da politikerne kunne se om kommunen på de enkelte områder lå højt eller lavt på udgiftsdelen. Lige pludselig blev det meget synligt, om andre kommuner har gjort det anderledes.”

FLIS indgår i samlet handleplan

Fredensborg Kommune er nu i gang med at lave en samlet strategi for ledelsesinformation i kommunen. Heri indgår det, at der skal laves en handleplan for, hvordan FLIS bliver brugt som et strategisk værktøj rundt om i kommunen.

Det ligger dog allerede ret fast, at FLIS nøgletal vil indgå igen til næste budgetseminar til august.

Skal forankres i direktionen

Mads Toftegaard har to gode råd til andre kommuner, der skal i gang med at bruge FLIS:

”Det er vigtigt at få direktionen med. Det er i topledelsen, at arbejdet med FLIS skal forankres, så man står stærkere, når man skal have det udbredt.

Og så skal der afsættes nogle ressourcer også fremadrettet, for selvom FLIS er intuitivt let at bruge, kræver det, at man sætter noget tid af til at komme i gang og få det brugt, også når man er ude over den første tid.”

Du kan se Fredensborg Kommunes nøgletalsnotat i eksempelbanken i FLIS.