Form og funktioner i FLIS nu fastlagt

KOMBIT og Netcompany har nu færdiggjort afklarings- og designfasen i forbindelse med udviklingen af løsningen til FLIS.

KOMBIT og Netcompany har nu færdiggjort afklarings- og designfasen i forbindelse med udviklingen af løsningen til FLIS – Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem. Det betyder, at projektet har nået endnu en vigtig milepæl i udviklingen af fremtidens informationssystem. Leverancen er dermed for alvor skudt i gang.

Siden nytår har leverandøren af FLIS - Netcompany - i tæt samarbejde med KOMBIT arbejdet med at præcisere de krav, behov og ønsker, som kommunerne har til FLIS-systemet.  Nøglepersoner fra kommunerne, KOMBIT og Netcompany har blandt andet afholdt en række intensive workshops, hvor deltagerne har afvejet muligheder og afgrænsninger i bestræbelserne på at designe den bedst mulige løsning. Derfor er brugervenlighed, gennemskuelighed og pålidelighed blevet vægtet højt i det udviklingen af designet.

Klar til test i maj

Med afslutning af afklarings- og designfasen er formen og funktioner nu fastlagt ned i detaljen. Næste fase gælder udviklingen af den tekniske løsning, og den vil Netcompany i tæt samarbejde med Rehfeldt og TDC Hosting påbegynde nu, så løsningen ligger klar til test i maj. Også i denne fase vil kommunerne i høj grad blive inddraget.

Det er Netcompany, der leverer FLIS i tæt samarbejde med Rehfeld og TDC Hosting. De tre vandt leverancen i et udbud i efteråret 2011. Rehfeld har siden 1998 leveret stærke løsninger inden for områderne Ledelsesinformation og Business Intelligence, og er underleverandør på FLIS. TDC Hosting er driftsansvarlige på løsningen.