Forberedelser til implementeringen af FLIS i gang

KOMBIT har gennemført en "kommunerunde" for at skaffe viden, der skal bruges til implementeringen af FLIS.

Kommunerne har meget forskellig modenhed til FLIS, og de ønsker mere konkret information om løsningen, men glæder sig i øvrigt til at implementere KOMBITs benchmarkløsning.  Det er konklusionen på en mini-kommunerunde, som KOMBITs implementeringsteam har foretaget til fem forskellige kommuner i februar 2012.

Formålet med kommunerunden var at få et førstehåndsindtryk af kommunernes parathed til FLIS og få de allerførste input til den implementeringsplan, som KOMBIT sammen med leverandøren Netcompany vil udarbejde. På møderne med Rudersdal, Næstved, Tønder, Holstebro og Hedensted kommuner blev også drøftet, hvilke medarbejdere og ledere der kommer til at anvende FLIS i de pågældende kommuner, og hvordan kommunerne kan bidrage i planlægnings- og pilotfasen.

Spørgeskema på vej

De kommunale deltagere i møderne var medarbejdere og ledere beskæftiget med ledelsesinformation, økonomistyring og it-implementering: Økonomidirektører, økonomichefer, analysechef, økonomikonsulenter, fagøkonomikonsulent og it-projektledere.

De fem kommuner dækker geografisk og størrelsesmæssigt spredningen i de i alt 72 kommuner, der på nuværende tidspunkt har tilsluttet sig FLIS.

KOMBIT vil i løbet af kort tid udsende en spørgeskemaundersøgelse til kommunernes FLIS-kontaktpersoner. Undersøgelsen skal afdække kommunernes parathed og forventninger til FLIS og give KOMBIT og Netcompany et bedre grundlag for at planlægge implementering og uddannelse.

KOMBITs implementeringsteam består pt. af Stine Kalmer Jørgensen (skr@kombit.dk) og Nicolai Juel Vædele (njv@kombit.dk).