FLIS udvider – Ældreområdet er nu med i FLIS

I den nye version af FLIS, der blev lanceret d. 18. november, er ældreområdet kommet med som et nyt dataområde.

Området giver bl.a. kommunerne mulighed for at se økonomien for ældreområdet sammenholdt med antallet af modtagere af hhv. personlig pleje og praktisk hjælp.
Ældreområdet har været igennem en omfattende test inden lanceringen i FLIS. Testresultaterne har været meget positive, og der kan konstateres en god datakvalitet. Det må dog forventes, at der kan være visse kommunespecifikke udfordringer, som ikke har været mulige at fange i testene. Derfor er ældreområdet – på linje med skoleområdet i den tidligere version – i test i produktion i de næste fire måneder, hvorefter området vil blive endeligt klarmeldt.

Kommunerne opfordres til at validere ældredata og melde eventuelle fejl ind via FLIS. Efter perioden med ”test i produktion” vil området blive endeligt klarmeldt. Der er udarbejdet DAK-rapporter (Dataanalyse og kontrolrapporter), som kommunerne kan anvende til deres datavalidering. Rapporterne er tilgængelige i FLIS.

Udover ældreområdet er der i den nye lancering ligeledes udført vigtige rettelser og udvidelser i FLIS. Disse beskrives nærmere i selve FLIS-løsningen.