FLIS skal sikre bedre datakvalitet i kommunerne

Ny strategi for datavalidering skal forbedre datakvaliteten i kommunerne.

Korrekte og valide data er en forudsætning for troværdig ledelsesinformation. Desværre halter kvaliteten ofte på de data, der udgør grundlaget for ledelsesinformation og andre værktøjer til beslutningsstøtte i kommunerne. Derfor har KL og KOMBIT udarbejdet en ny strategi for, hvordan FLIS kan være med til at løfte datakvaliteten i kommunerne og skabe endnu mere tillid til data i FLIS.

Svingende datakvalitet

Der er stor forskel på datakvaliteten inden for kommunernes fagområder og dermed også på den indsats, der skal til for at løfte datakvaliteten.

For økonomi, borger, personale og skole er datakvaliteten i FLIS generelt god, mens data på de sociale områder er udfordret pga. forskellig registreringspraksis og anvendelse af forskellige fagsystemer. Det påvirker den interne styring i kommunerne og forringer mulighederne for at sammenligne sig med andre kommuner.

FLIS som redskab til bedre data

I FLIS er der gennemsigtighed i forhold til de data, der ligger bag kommunale nøgletal. På den baggrund er det oplagt at benytte FLIS som et værktøj til at visualisere datakvaliteten på tværs af fagområder og identificere de steder, hvor der er behov for forbedringer. FLIS benyttes allerede i dag som et centralt værktøj i samarbejdet mellem KL og Staten mht. at løfte kvaliteten af de kommunale data.

Samarbejde mellem kommunerne, KL og KOMBIT

KL og KOMBIT ønsker med den nye strategi at give kommunerne nye og mere effektive redskaber til datavalidering. Bedre datakvalitet og registreringspraksis kræver en stor og fokuseret indsats i kommunerne. KL støtter derfor støtte dette arbejde via en centralt valideringsindsats og ved at etablere tætte samarbejder mellem KL, KOMBIT og kommunerne inden for udvalgte dataområder og systemer. Disse erfaringer bliver efterfølgende delt med andre kommuner.

Den nye strategi for datavalidering med FLIS indeholder konkrete mål og indsatser samt en tidsplan for de aktiviteter, der skal varetages af henholdsvis kommunerne og projektet.

Arbejdet med at løfte datakvaliten i kommunerne er et af de indsatsområder, der er beskrevet i den nye generelle strategi for FLIS, som blev offentliggjort i 2015.