FLIS skal levere data til Danmarks Statistik

Et nyt samarbejde betyder, at kommunerne fremover kun behøver at indberette data på skoleområdet et sted.

På baggrund af en ny aftale vil Danmarks Statistik og FLIS fremover koordinere og samordne indsamling af skoledata.

Hidtil har kommunerne skulle indberette data om elever til Danmarks Statistik to gange om året. Fremover modtager Danmarks Statistik de relevante data fra FLIS, som har oplysningerne fra kommunernes fagsystemer.

Træder i kraft i efteråret

Med det nye samarbejde undgår kommunerne at skulle indsamle og sende oplysningerne, og der bliver skabt et grundlag for mere ensartede data.

Samarbejdet træder i kraft efter sommerferien 2014, men da det vil tage lidt tid at få procedurerne på plads, vil Danmarks Statistik gennemføre en sidste dataindsamling i september 2014.