FLIS-projektet inviterer til datavalideringsmøder

Datavalideringsmøderne skal give kommunerne et godt afsæt for kvalitetssikring og ibrugtagning af FLIS.

FLIS-projektet har stort fokus på at sikre en høj datakvalitet i FLIS. Med FLIS version 1.3 er der taget et stort skridt i den rigtige retning, og som en yderligere indsats tilbyder vi at holde et datavalideringsmøde ude i kommunerne i efteråret 2013.

På mødet sammenholder vi bl.a. data fra FLIS med kommunernes andre systemer.

Erfaringer fra allerede gennemførte møder viser, at de giver kommunerne et indblik i den forbedrede datakvalitet i FLIS. Derudover bidrager de til en yderligere forbedring i datakvaliteten, da der afdækkes uhensigtsmæssigheder i kommunernes registreringspraksis og mindre fejl i FLIS. Mødet giver derfor kommunerne et godt afsæt for deres kvalitetssikring og ibrugtagning af FLIS, og FLIS-projektet kan lave en bedre og hurtigere fejlretning.

Formål med mødet

Mødedeltagerne vil få på datavalideringsmødet få følgende indsigt:

  • Opdateret status på FLIS og dataområderne økonomi, personale og fravær samt skole
  • Kendskab til muligheder for datavalidering og dataudtræk med henblik på fejlfinding og validering af data i FLIS
  • Introduktion til FLIS datadefinitioner og specifikationer på personale og fravær – herunder hvordan og hvorfor FLIS afviger fra KRL/FLD
  • Introduktion til FLIS skoleområdet med fokus på eks. effektivitet og produktivitet i kommunens opgaveløsning, herunder økonomi, skolestrukturer, egne skoler og specialundervisningsopgaver, resultater mm.

Kommunens forberedelse til datavalideringsmødet

Et godt møde forudsætter, at kommunen kan afsætte tid til at kigge på egne data i FLIS og fagsystemer. Til forberedelsen fremsender vi kontrolrapporter forud for mødet. Vi anbefaler, at kommunen deltager med medarbejdere, der har ansvar for ledelsesinformation og FLIS, medarbejdere der har indsigt i kommunens økonomisystemer og endeligt medarbejdere, der arbejder med ledelsesinformation på skole- og personaleområdet.

Praktiske forhold

Vi kommer ud til kommunerne. I dette bilag kan I orientere jer nærmere om mødet.

Vi opfordrer kommunerne til at gå sammen med en eller to samarbejdskommuner. På den måde kan flere kommuner deltage i møderne, og der er bedre mulighed for at sparre med hinanden. Der forventes 3-5 medarbejdere fra hver kommune.

Tilmelding

Kontakt konsulent Christina Baere på telefon 3334 9420 eller cba@kombit.dk, hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at aftale et møde.