FLIS-nøgletal er rettet til som led i den løbende kvalitetssikring

I samarbejde med kommunerne er FLIS nøgletallene gennemgået og rettet til. Det sker løbende som del af moderniseringen af dataområderne og skal være med til at sikre, at nøgletallene i FLIS er de rigtige, i forhold til kommunernes behov.

FLIS nøgletal, der giver kommunerne mulighed for at foretage benchmarking på helt overordnede punkter, er blevet gennemgået, i forbindelse med release 6.3. Fokus i denne gennemgang har været på nøgletal indenfor skole, økonomi, beskæftigelse og voksenhandicap. Her er nogle nøgletal blevet fjernet med henblik på at sikre, at FLIS indeholder de vigtigste og mest centrale nøgletal indenfor hvert område.

Ensretning
Få nøgletal har tidligere lig været udeladt fra FLIS i en periode for nu at blive genintroduceret. Herudover er definitionerne af nøgletallene blevet revideret, for at sikre en større ensartethed mellem Kend Din Kommune (KDK) og FLIS nøgletal. Formålet har været, at sikre overensstemmelse mellem KDK og FLIS nøgletal med henblik på at gøre det lettere at genskabe nøgletal.

Nøgletal defineret i samarbejde med kommunerne
Nøgletallene er udvalgt til at være de mest centrale tal indenfor deres enkelte områder. De er defineret og udviklet i tæt samarbejde med FLIS faggrupper, hvor KL, statslige parter og kommunerne er repræsenteret. Hensigten med det tætte samarbejde er at sikre, at de til en hver tid, eksisterende nøgletal afspejler kommunernes ønsker og behov. Opdateringen af nøgletallene vil blive gennemført i forbindelse med den kommende release (6.3). Nøgletallene på de resterende dataområder forventes gennemgået i takt med, at de løbende bliver moderniseret.

Nøgletallene vil fremover blive gennemgået årligt af faggrupperne, samt i forbindelse med moderniseringen af dataområderne.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9409