FLIS i afklaringsfase – kommende aktiviteter

Frem mod sommeren i år er FLIS-projektgruppen sammen med Netcompany i afklaringsfase i forhold til den kommende FLIS-løsning.

Afklaringsfasen er den første periode af udviklingen af den kommende FLIS-løsning, siden vi indgik ny kontrakt med Netcompany ved genudbuddet. I denne periode arbejder vi tæt sammen med vores leverandør for at sikre, at de har specifikke oplysninger om transition, drift, vedligehold, udvikling m.m. Sammen gennemgår vi alle krav inklusiv videreudviklingsopgave herunder også de indledende afklaringer for de to første nye dataområder; Beskæftigelse og Sundhed.

Efter afklaringsfasen designer og foretager vi transitionen og FLIS videreudvikles, så den nye løsning er klar primo 2018.

Under afklaringsfasen må FLIS-brugerne forvente, at der kan blive længere svartider på henvendelser til os. Det skyldes, det store fokus der er netop i denne fase på at få lagt fundamentet til det nye FLIS. Det håber vi, der er forståelse for, men I skal endelig ikke holde jer tilbage fra at sende spørgsmål til FLIS@kombit.dk. Vi svarer så hurtigt, vi kan.

Afklaringsfasen betyder, at vi først lægger FLIS-dagene i andet halvår af 2017.

FLIS skiftede projektleder i november 2016
Pr 1. november 2016 fik FLIS ny projektleder. Hedvig Hvarregaard Andersen overtog FLIS som projektleder lige da tilbudsevalueringen begyndte. Hedvig har været 2 ½ år i KOMBIT og har mange års erfaring fra IT-projekter, bl.a. hos KMD og den finansielle sektor.

Aktiviteter frem mod sommeren 2017

Brugerundersøgelse
Omkring påske sender vi en brugerundersøgelse ud til FLIS-kontaktpersoner. Undersøgelsen fokuserer på, hvordan man bruger den nuværende FLIS-løsning og til hvilke formål. Til næste år følger vi op med en lignende undersøgelse, når løsningen har været i drift i nogle måneder. Det gør vi dels for at se, om vi har alle de ønskede krav med i den nye løsning, og om den fungerer, som den skal, eller om vi skal foretage justeringer.

Release 4.5
Den sidste release på nuværende løsning kommer inden sommer. Den kommende release 4.5 vil blandt andet indeholde koblede nøgletal på udsatte børn og unge samt på skoleområdet. Nøgletallene var allerede planlagt som en del af release 4.4, men da der var behov for en præcisering af sikkerheden for de koblede nøgletal, blev de skudt til release 4.5.

Herudover indeholder release 4.5 integration af en ny prismesnitflade, opdatering af nøgletal vedr. serviceudgifter, seks nye økonominøgletal samt ændringer i snitflade fra DUBU.

Brugerinvolvering
Såvel i designfasen (andet kvartal 2017) som i testfasen (fjerde kvartal 2017), vil der være mulighed og brug for involvering af slutbrugerne til løsningen. FLIS-kontaktpersonerne vil få yderligere information om dette, så interesserede kan melde sig.

Nye dataområder

Sundhed: I uge 6 holdt vi møde, med de leverandører der kan komme i spil i forhold til dataunderstøttelse af sundhedsområdet i FLIS. Der vil nu blevet afholdt individuelle møder med leverandørerne i forhold til en mere dybdegående dialog om hvilke data, der er behov for.

Beskæftigelse: Vi er i løbende dialog med STAR om opsætning af de nødvendige snitflader til deres databaser. Parallelt med dette arbejdes der på at få afgrænset og specificeret dataområdet, så det bedst supplerer de data og nøgletal, som allerede er tilgængelige fra området.