FLIS går i luften til september

Tidsplanen for FLIS er nu afstemt med leverandøren Netcompany. Første version går i luften i slutningen af september, og hele FLIS vil være i drift inden årsskiftet.

Efter en afklaringsfase ligger tidsplanen for udviklingen af FLIS - Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem - nu klar. Den første version af FLIS vil blive sendt i pilottest i slutningen af august og indeholder generelle data og økonomidata. Vi forventer, at pilottesten vil inkludere ca. tre kommuner. I slutningen af september vil første version af FLIS gå i drift i hele landet.

Hele FLIS, inklusive de resterende områder, vil være klar til drift i december 2012.

Design og konstruktionsfase på vej

KOMBIT er i øjeblikket i gang med at gennemføre de sidste aktiviteter i afklaringsfasen sammen med leverandøren Netcompany. Inden for kort tid vil vi gå i gang med næste fase, som inkluderer afklaring af design og konstruktion. I dette arbejde vil vi inddrage FLIS' kommunale brugergrupper, som skal være med til endeligt at fastlægge standardrapporternes layout og endeligt godkende nøgletallene inden for deres område. Læs mere om FLIS' brugergrupper her.

Mange kommuner giver data til FLIS

KOMBIT er nu færdig med at indgå aftaler med dataleverandører om levering af data til FLIS for de kommuner, som har valgt at underskrive databehandlingsaftalen. 92 kommuner har på nuværende tidspunkt givet tilladelse til, at KOMBIT må hente deres data til brug i FLIS. Derudover har tre kommuner givet mundtligt tilsagn og forventer at sende kontrakten inden for kort tid.