FLIS er opdateret med nye data

Den seneste opdatering af FLIS – den fælles kommunale løsning til ledelsesinformation indeholder to store nyheder og en række forbedringer til de eksisterende dataområder.

FLIS er udvidet med to nye dataområder:

Kommunernes Ydelsessystem (KY)
Kommunerne får nu mulighed for at se sagsbehandlingstider fordelt på bl.a. sagstyper og sagsbehandlere samt en unik mulighed for at benchmarke sig med de 97 andre kommuner. Dataområdet giver også adgang til månedlige oplysninger om antallet af borgere, der modtager økonomisk hjælp på beskæftigelsesområdet. Kommunerne har allerede nu adgang til KY-data som en FLIS datapakke og i løbet af november kommer der en FLIS DAP benchmark kube.

Fælles Sprog III (FSIII)
FSIII-data er en fælleskommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. Disse data bliver nu tilgængelig via FLIS. Det betyder, at man med FLIS nu kan få indblik i, hvilke indsatser der er givet til borgerne på baggrund af borgerens tilstand. Tilstande er de begreber, der ifølge FSIII-standarden skal anvendes til at forklare, hvilke områder af borgerens livssituation, der er brug for hjælp I første omgang er det kun data fra KMD Nexus løsningen som findes i FLIS Systematic Cura løsningen er i gang med at levere, og de berørte kommuner vil automatisk modtage data når de sendes til FLIS.

De eksisterende dataområder i FLIS

Opdateringen indeholder også en række nyheder og forbedringer til flere af de eksisterende dataområder i FLIS

Udvidelse af FLIS Dagtilbud med AULA data og fuld-tidsbørn
Kommunerne kan nu se hvor mange børn som er til stede i institutionerne, i hvilke tidsrum samt hvor mange der er fraværende. Dette kan bl.a. bruges til at sikre den mest optimale personaledækning.

Herkomst i Borgerdata
Kommunerne kan nu bruge herkomst i deres borgeranalyse og derved få et mere nuanceret resultat

Skoledistrikter
Kommunerne kan nu bruge skoledistrikter i deres arbejde med at skabe de bedste og mest optimale opdelinger af kommunen. Endvidere kan den bruges som opdelingsenhed på alle dataområder

Kommunerne får adgang til DREAM-data til benchmark analyser
Med den seneste opdatering får kommunerne adgang til en FLIS DAP Kube, som giver adgang til DREAM-data uden personhenførbare data. DREAM-databasen omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster, haft en lønindkomst eller været medlem i en A-kasse. Den nye FLIS DAP Kube skaber en unik mulig for at bruge data til  benchmarking og analyser, der går på tværs af kommuner.

Daglig indlæsning af Borger
Pakken med Borgerdata, der indeholder data, som kommer fra CPR registeret, bliver nu sendt ud tidligt på måneden – adskilt fra de øvrige datapakker, der udkommer sidst på måneden. Det betyder i praksis, at datapakken bliver sendt af sted umiddelbart efter, at FLIS har modtaget borgerdataene, og som følge er data om borgere kun nogle få dage gamle.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
2224 0629