FLIS er i luften med to nye dataområder; Sundhed og Beskæftigelse

Udover de syv eksisterende dataområder, er FLIS gået i luften på ny platform, med ny portal og med to nye dataområder; Sundhed og Beskæftigelse.

Den nye version af FLIS og de nye dataområder, der har været efterspurgt blandt kommunerne, er nu klar. Udover de eksisterende syv dataområder; Borger, Økonomi, Personale/Fravær, Skole, Ældre, Voksen handicappede og Udsatte Børn & Unge, så er FLIS nu gået i luften med Sundheds- og Beskæftigelsesdata.

Ligeledes er datavarehuset omlagt til en ny og moderne teknologi, hvor der er optimeret på kontrol af dataindlæsning, parallelle kørsler af data, datakvaliteten og hvor der er tilføjet en ny vejlednings- og administrationsportal i et brugervenligt og opdateret design som bringer forretningskritiske funktioner til forsiden.

Du kan se den nye vejledningsportal her https://www.eflis.dk/

De nye dataområder indeholder følgende:

Beskæftigelse:

  • DREAM (forløbsdatabasen) indeholder information på ugeniveau om de forsørgelsesydelser borgeren har modtaget. Samtidig indeholder data også information om blandt andet borgerens visitationer, generel beskæftigelsesinformation, tilknytning til A-kasse, geografisk tilknytning. DREAM data var inden release 5.0 kun tilgængeligt for udvalgte kommuner, men med implementeringen i FLIS bredes dette nu ud til alle kommuner, der bruger FLIS.
     
  • Ydelsesrefusionsdata (YR), så kommunerne kan følge udgifterne opdelt på de forskellige trappetrin på refusionstrappen og benchmarke sig med andre kommuner.
     
  • Data fra Det Fælles Datagrundlag (DFDG) i STAR som indeholder kommunale aktivitetsdata.
     
  • Koblede nøgletal på tværs af fx de specialiserede sociale områder og beskæftigelsesområdet. Det betyder, at kommunerne kan følge og sammenligne sig på, fx i hvilket omfang modtagere af relevante servicelovsydelser modtager offentlig forsørgelse eller er selvforsørgende.

Sidstnævnte tre områder er dog først tilgængelige for kommunerne, når Ydelsesrefusion er gået i luften.

Sundhed:

Sundhedsstyrelsen skærpede krav til kommunernes adgang til Kommunal Økonomisk Sundhedsinformationsgrundlag (KØS) data, begrænser muligheden for at trække data fra KØS. For at sikre, at kommunerne modtager data fra KØS der opfylder de nye skærpede krav, er KØS sundhedsdata implementeret som en del af FLIS 5.0.

Videreudviklingen af FLIS med implementeringen af Sundhedsdata Afregning, dækker regionale sundhedsdata fra eSundhed-KØS der udtrækkes af Forskermaskinen via et SAS program, der er udviklet til formålet.

Sundhedsdata anses som yderst følsomme, og er derfor underlagt højere restriktioner end det øvrige data i FLIS. Derfor er slutbruger begrænset til kun at hente data ud på aggregeret niveau, således det sikres, at data ikke må være personhenførbart.

Hvad kan kommunerne bruge de nye dataområder til

I 5.0 får kommunerne adgang til DREAM data, data kan anvendes til at udarbejde forløbsanalyser, der kan give kommunerne indsigt i effekten af kommunale overførselsydelser, herunder varigheden af en given ydelse, hvilke ydelser borgerne kommer og går fra.

Sundhedsdata afregning kan anvendes til at analysere kommunale forskelle i sundhedsforbruget i det regionale sundhedsvæsen.

Datakvalitetsforbedringer

Som nævnt tidligere er der også sket en del datakvalitetsforbedringer. Da FLIS 5.0’s historik er hele FLIS 4.5, betyder det at alle data, der var i FLIS 4.5 er genindlæst i FLIS 5.0.

Ved overflytning af data fra FLIS 4.5 til 5.0 er der foretaget en detaljeret dataafstemning og her er der fundet en række fejl og uhensigtsmæssigheder i FLIS 4.5, som er blevet rettet, og dermed bidrager til øget datakvalitet i det nye FLIS

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsarkitekt
7268 8129