FLIS er gået i luften

Tre fynske kommuner har som de første kommuner i landet taget det fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS i brug.

Kerteminde, Assens og Nordfyns kommuner har nu som de første kommuner i landet taget det fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS i brug.

De første reaktioner fra kommunerne er positive. Den generelle holdning er, at løsningen er brugervenlig og rummer store muligheder. Samtidig er alle dog enige om at kommunerne, KOMBIT og KL i fællesskab i de kommende måneder vil skulle bruge nogle kræfter på at finpudse og justere de data, der kommer ind i systemet.

Tilfredshed med brugervenlighed

Teamleder Ole Vett fra Nordfyns Kommune siger om det nye system:

”Det er et meget intuitivt og brugervenligt system, og jeg har fået et godt indtryk af, hvad FLIS kan”.

Malene Bjørn Moeslund, der er teamleder i Kerteminde Kommune, uddyber:

”FLIS er mere, end jeg forventede. Og jeg har allerede nu ideer til en række konkrete områder, hvor vi vil bruge FLIS-rapporter i Kerteminde kommune. Bl.a. budget og budgetopfølgninger kan optimeres og effektiviseres, så vi kan frigøre ressourcer til at lave flere analyser mv. Vi har dog stadig behov for bedre data, før vi kan få de fulde gevinster ved FLIS.”.

Inden jul vil medarbejdere fra fire sjællandske kommuner kunne tage FLIS i brug. De øvrige af de 77 tilsluttede kommuner vil løbende komme på efter nytår. 

Nye fagområder inden længe

Den version af FLIS, som kommunerne får adgang til nu, indeholder data på tre områder nemlig økonomi, personale/fravær og borger. I løbet af første halvår 2013 vil tilsluttede kommuner få adgang til yderligere fire fagområder: Udsatte Børn&Unge, Ældre, Voksne Handicappede og Skole.

Kontorchef og projektejer i KL Claus Ørum Mogensen siger om lanceringen af FLIS:

”Vi er i KL glade for, at kommunerne nu har fået deres eget system til benchmarking og analyser. Kommunerne viser med FLIS, at de sætter sig i førersædet for at sikre endnu bedre ledelsesinformation og styring i den kommunale sektor. Det er meget tilfredsstillende, at de første brugere har taget så godt i mod FLIS. Vi er dog klar over, at der stadig ligger en fælles opgave i at sikre mere valide data i systemet”. 

Arbejde med data fortsætter

KL, KOMBIT og en række pilotkommuner arbejder i samarbejde med leverandøren Netcompany fortsat på at forbedre datagrundlaget i FLIS. I takt med at flere kommuner tager FLIS i brug i løbet af de kommende måneder, vil flere og flere kommuneres data blive indlæst i FLIS. Vi oplever dog stadig enkelte udfordringer med indlæsning af data, og der kan derfor stadig ske ændringer i undervisningsplanen i første kvartal 2013.

www.kombit.dk/FLIS kan du følge den reviderede tidsplan og læse meget mere om implementeringen af FLIS i implementeringskittet.

Dialog om kommende områder i FLIS

Inden nytår fremsender FLIS-styregruppen via KL et oplæg til alle FLIS-kommuner om fremtidige områder i FLIS. Vi vil i den forbindelse opfordre alle FLIS-kommuner til på direktionsniveau at drøfte de kommende områder og indsende kommentarer til udvælgelsen af nye områder senest d. 24. januar 2013.