FLIS er gået i genudbud

Leverandører kan nu byde ind på prækvalifikationen til genudbuddet af det fælleskommunale ledelsesinformations-system

På vegne af FLIS-kommunerne udbyder KOMBIT en kontrakt om transition, drift, vedligehold og videreudvikling af it-løsningen Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem – FLIS.

Genudbuddet vil blive gennemført med forhandling, og deadline for anmodning om prækvalifikation er den 26. august 2016 kl. 12.00.

Vi forventer at annoncere hvilke leverandører, der er blevet prækvalificeret i uge 37.

Information via EU-Supply
For at kunne deltage i udbud fra KOMBIT A/S, er det et krav, at tilbudsgivere er registreret i EU-Supply CTM. Vi vil anbefale kommende tilbudsgivere at registrere sig allerede nu. På forsiden af EU-Supply findes en Quick Guide til online registrering. Registreringen er gratis.

Efter registrering kan du finde information om igangværende udbud i KOMBIT mv. Al kommunikation om igangværende udbud i KOMBIT foregår via EU-Supply og eventuelle spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet skal ske via EU-Supply.

Om FLIS
FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau. Med FLIS kan der laves benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. FLIS-data kan desuden nedbrydes til den enkelte kontering eller individ, så der kan kobles mellem kommunens strategiske mål og de faktiske indsatser. Endeligt kan FLIS-data udlæses til anvendelse i lokale ledelsesinformationssystemer, GIS-systemer mv.

Du kan læse mere om FLIS her, hvor der løbende opdateres med nyt om projektet. Er du ikke allerede tilmeldt FLIS nyhedsbrev, så kan du tilmelde dig i højrespalten på samme side.