FLIS app i brug i Hedensted Byråd

For at få FLIS-data i brug i byrådet har Hedensted Kommune valgt at introducere medlemmerne til FLIS app’en.
”Vi oplevede, at der var så stor interesse fra politikerne for at komme på FLIS app’en, at de ville møde tidligere og stå i kø for at komme på den.”
 
Sådan beskriver Lars Skipper fra Hedensted Kommune situationen, da byrådet blev tilbudt en introduktion til FLIS’ app. Forud var gået et byrådsmøde, hvor app’en var blevet præsenteret og nogle af politikerne havde fået implementeret app’en. Men på grund af tidspres måtte nogle vente til næste byråd, hvor de så blev tilbudt at komme tidligere og få hjælp til at få den installeret. 
 

Nøgletal kan hjælpe med prioritering

Baggrunden for at man i Hedensted valgte at præsentere byrådet for app’en er, at man vurderede, at nøgletallene kunne hjælpe politikerne i deres beslutning. 
 
Lars Skipper forklarer:
”Man kan jo diskutere politik ud fra nøgletallene, og se hvordan vi prioriterer ressourcerne i forhold til landets andre kommuner.  På hvilke områder har vi f.eks. valgt at bruge mange penge frem for andre?
 
App’en blev introduceret til politikerne før sommerferien, og selvom det var en succes, mener Lars Skipper stadig, at der udestår et arbejde med at få politikerne til at blive fortrolige med at bruge den.  Hedensted Kommuner har en lokal FLIS-gruppe, som derfor nu er i gang med at overveje nye initiativer til at få app’en i brug.
 

Overvejer brug i udvalg

Også til nogle af udvalgsmøderne har man i Hedensted Kommune overvejet at bringe FLIS app’en i spil. Her har man henover sommeren brugt FLIS-portalen, ved at økonomikonsulenter i samarbejde med fagpersoner fra de enkelte områder har lavet en præsentation, hvor de har dykket ned i de tal, som de fandt interessante for udvalget. 
 
Fremlæggelsen er foregået live, så der har været mulighed for straks at dykke ned i tallene, alt efter hvor den politiske diskussion bevægede sig hen. Og det gav så gode diskussioner, at FLIS-gruppen overvejer at gentage denne form to gange om året. Og muligvis ved hjælp af FLIS app’en. 
 
Lars Skipper fortæller:
”Fra politisk side er der stor interesse for nøgletal, der kan give mere indsigt i kommunen. Og app’en er lidt mere simpel at bruge end portalen. Vi mener, at app’en er mere målrettet toppen”