FLIS 4.3 er i luften

KOMBIT har lanceret en ny version af FLIS

Den nye ændringsrelease er nu lagt på FLIS-portalen. Den indeholder flere ændringer på felter og nøgletal, men ingen nye dataområder.

Grundet en fejl i indlæsningen af data fra marts måned er det fortsat data fra februar, som vises. Derfor foretages der en genindlæsning og data for marts bliver tilgængelige i løbet af pinsen. Det gælder også udlæsning af datamarter og engangsudtræk af rådata.

Vær opmærksom på følgende ændring i release 4.3: Filnavne i datapakkerne har fået indsat datapakkeID, og der er indsat kolonneoverskrifter i datapakker fra DSA og datamarter.

 

Kontakt

Chefkonsulent / It-konsulent
3268 0436