Flere og flere ledelsesbeslutninger baseres på FLIS

Da FLIS blev lanceret i 2012, var FLIS-portalen omdrejningspunkt for præsentation af data. I dag er mulighederne for at skabe strategisk overblik med FLIS langt bredere.

Anvendelsen af FLIS har bevæget sig ind i næste fase, hvor FLIS i stigende grad integreres med data i lokale ledelsesinformationssystemer og GIS-systemer. Det giver et helt ny dimension i anvendelsen af FLIS og for at træffe beslutninger på et veldokumenteret grundlag.

Svendborg viser vejen
Senest har to GIS-konferencer i København og Skanderborg demonstreret nogle af de nye muligheder med FLIS-data. I Svendborg Kommune har man eksempelvis haft stort udbytte af at benytte FLIS-data og GIS til social boligmonitorering.

”Et stærkt og nemt tilgængeligt overblik med FLIS og GIS har givet bedre indsigt og samarbejde på tværs af faggrupper og styrket vores beslutningsgrundlag”, lyder det fra Jan Carlsson, der er by- og boligpolitisk udviklingskonsulent i Svendborg Kommune.

Svendborg stod med et behov for at få et dybere kendskab til de boligsociale udsatte områder i kommunen. Løsningen blev et tværfagligt samarbejde, hvor man kombinerede kompetencer i FLIS og GIS med den boligsociale indsats, ligesom man hentede viden og inspiration via et tæt samarbejde med Randers- og Helsingør kommuner.

Bygger bro mellem ledelsesbeslutninger og sagsbehandling
Ved at kombinere GIS og data for fx anbringelser, forebyggende foranstaltninger, karakterer ved folkeskolens afgangsprøve, inklusion, segregering og flytninger, er det nu muligt at skabe et langt bedre overblik over kommunens boligsociale udsatte områder, sammenligne med andre boligområder i kommunen og se udviklingen over tid. Et overblik, som bl.a. benyttes til at bygge bro mellem ledelsens overordnede beslutninger og et endnu mere målrettet arbejde med sagsbehandling af borgerne i de boligsociale udsatte områder.

”Der er rigtig mange aktører involveret i det boligsociale arbejde, som har behov for at dele viden og drøfte dagligdagens mulige tiltag og indsatser ud fra en række indikatorer, der fortæller gennemgående og fælles historier om det lokale liv”, fortæller Jan Carlsson fra Svendborg og fortsætter:

”I projektet er udtræk og bearbejdning af svært tilgængelige data blevet sat i system, så alle aktører nemt kan få adgang til de valgte indikatorer og få vist dem på et kort. Det er nu muligt at sammenligne udviklingen i de lokale områder og sætte dem i perspektiv med andre boligområder i kommunen og sammenlignelige kommuner”.
 
Tænker fremad
I Svendborg er man allerede begyndt at overveje nye anvendelsesområder for FLIS og GIS. Det kunne eksempelvis være inden for puljefordelinger for børn og unge, fordeling af støttemidler til skoler, plejeindsatsen, specialbørn og sundhedspolitik. Men foreløbig høster kommunens FLIS- og GIS-folk erfaringer inden for social boligmonitorering – erfaringer, som skaber et værdifuldt fundament for at kunne udnytte FLIS-data endnu bedre til ledelsesinformation i Svendborg.