Flere kommuner tilslutter sig Samarbejdsplatformen

92 kommuner har nu tilsluttet sig Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet

I 2015 gennemførte KL og KOMBIT en tilslutningsproces til Samarbejdsplatformen på både skole- og dagtilbudsområdet. På skoleområdet valgte alle kommuner at tilslutte sig løsningen, mens 81 kommuner tilsluttede sig på dagtilbudsområdet.

Den store opbakning fra kommunerne betød, at det blev muligt at sænke prisen på dagtilbudsområdet. På den baggrund blev deadline for tilslutning rykket til 31. marts, så de resterende kommuner fik mulighed for at genoverveje deres beslutning.

Efter den nye deadline har yderligere 11 kommuner nu valgt at tilslutte sig, så 92 kommuner, svarende til 78,9 % af alle indskrevne børn i dagtilbud, lige nu har tilsluttet sig Samarbejdsplatformen også på dagtilbudsområdet.

Vi vil gerne sige tak til kommunerne for den store opbakning og glæder os til et godt samarbejde omkring udviklingen af den nye løsning.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9407