Flere end 600 kommentarer til SAPAs kravspecifikation

SAPA-projektet har gennemført en evaluering blandt kommunerne på baggrund af den netop overståede høringsproces på SAPAs kravspecifikation.

Evalueringen er fortaget blandt de 51 kommuner, der har deltaget aktivt i høringsprocessen omkring SAPA kravspecifikationen. Evalueringen har en svarprocent på 78 %, hvilket giver et billede af nogle meget engagerede kommuner, der ligger et stort stykke arbejde i at være med til at kvalitetssikre og målrette SAPA-løsningen til deres behov.

Evalueringen spurgte bl.a. ind til kommunernes oplevelse af SAPAs høringsproces, herunder dialogen mellem KOMBIT og kommunerne og kommunernes tillid til at KOMBIT løfter kommunernes kommentarer ind i kravspecifikationen.

Tæt dialog og samarbejde mellem kommunerne og KOMBIT

Resultaterne af evalueringen viser, at samtlige af de adspurgte kommuner i høj grad mener, at KOMBIT håndterer deres høringssvar med seriøsitet i forhold til at sikre et monopolbrud. Det er et vigtigt skridt på vejen i kommunernes løft af udbudspligten på en række it-systemer.

Endvidere oplever størstedelen af kommunerne, at der er et godt samarbejde mellem kommunerne og KOMBIT omkring SAPA-projektet. Igennem processen med at kravspecificere har der været mulighed for kommunerne for at deltage i forskellige seminarer omkring SAPA og herved være i direkte tæt dialog med projektet.

Feedback i evalueringen viser også, at høringsprocessen har været meget omfattende, og at der for kommunerne har ligget et stort stykke arbejde i at gennemgå alt materialet og give kommentarer og feedback på kravspecifikationen. Tidsrammen har været stram og det har stillet høje krav til eksekvering ude i kommunerne, men til trods for en kort deadline har de 51 kommuner indgivet mere end 600 høringssvar til kravspecifikationen.

En langstrakt og kompleks proces at lave det rigtige system

I selve arbejdet med at kravspecificere et system, der forventes klar til udrulning i 2016 er det svært, at favne alle, der enten har interesse i eller bliver berørt af det nye it-system på sigt. For at sikre kommunernes medinddragelse i så høj grad som muligt, har SAPA valgt at køre en åben høringsproces, hvor materialet har været frit tilgængeligt og en drejebog for høringsprocessen samt en række introseminarer har fungeret som guide og forslag til, hvordan den lokale proces kunne køres ude i kommunerne.

Kommunerne giver gode råd med på vejen

SAPAs høringsproces får i evalueringen stor ros for at have været inddragende og dialogskabende, ligesom kommunerne i deres åbne svar også giver KOMBIT nogle konstruktive råd til, hvordan processen næste gang kan gøres endnu mere informativ og målrettet. KOMBIT vil bruge læreringen og de gode erfaringer fra SAPAs høringsproces i det fremtidige arbejde i kravspecifikations-fasen på tilsvarende projekter.