Find sammenligningskommuner for din kommune

FLIS Sammenligningsgrupperne er opdateret og tilgængelige med data fra 2020. Excel-ark og metodenotat vil være på eflis.dk senest 12. december 2021.

FLIS Sammenligningsgrupper er opdateret og tilgængelige. I FLIS kan man finde sammenlignelige kommuner (kaldet sammenligningskommuner) på henholdsvis det tværgående område (økonomi-, personale- og borgerdata), skoleområdet, dagtilbudsområdet, området for udsatte børn og unge, ældreområdet, voksenhandicapområdet og sundhedsområdet. Dermed kan kommunerne sammenholde udviklingen fra ens egen kommune med relevante, sammenlignelige kommuner. Dette gøres ved hjælp af FLIS Sammenligningsgrupper, som er udarbejdet af KL.

Sammenligningsværktøjet giver et overblik over den rækkefølge (rang), som kommunerne kan sammenligne sig på indenfor de oven for nævnte dataområder. Det vil sige, hvilke kommuner man mest kan sammenligne sig med på de forskellige dataområder.

Læs mere her: FLIS - Generelt (eflis.dk) vil både Excel-ark, der giver et overblik over sammenligningsgrupperne samt metodedokument ift. dannelsen af sammenligningsgrupperne, være tilgængeligt senest den 12. december 2021.

Princippet for sammenligningsgrupperne
Det grundlæggende princip for beregningerne er at lade data for en række strukturelle rammebetingelser bestemme, hvilke kommuner der er mest sammenlignelige. Disse strukturelle rammebetingelser er vanskelige at påvirke på kort sigt, hvilket principielt gør sammenligningsmodellen robust over flere år.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
3334 9409