Fem leverandører prækvalificeret til genudbud af NemRefusion

Ni leverandører har søgt om prækvalifikation til genudbuddet af NemRefusion og KOMBIT har nu udvalgt fem leverandører til det videre forløb.

KOMBIT har nu gennemgået de modtagne anmodninger om prækvalifikation i forbindelse med genudbuddet af NemRefusion. Der blev i alt modtaget ni anmodninger om prækvalifikation.

På grundlag af udbuddets opstillede kriterier har KOMBIT besluttet at opfordre følgende fem virksomheder til at deltage i udbuddet og afgive endelige tilbud:

  1. CGI Danmark A/S
  2. J.H. Schultz Information A/S
  3. KMD A/S
  4. Netcompany A/S
  5. NNIT A/S

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via EU-supply: Gå til EU-supply

Tildeling og tidsplan

Tildelingen af ordren på drift, support, videreudvikling og vedligeholdelse af NemRefusion vil ske til det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette vil blive vurderet på grundlag af de underkriterier og den vægtning, der angives i udbudsbetingelserne.

Der er følgende fremtidige tidsplan for udbuddet:

Dato

Aktivitet

15. april 2014

Udsendelse af opfordring til afgivelse af tilbud, udbudsbekendtgørelse samt upload af det samlede udbudsmateriale til EU-supply.

Uge 18

Besigtigelse.

Leverandørerne vil have mulighed for at gennemse kildekoden og BizTalk konfigurationer på en PC opstillet hos KOMBIT.

20. maj 2014

Frist for modtagelse af spørgsmål.

 

16. maj 2014

Frist for Ordregivers besvarelse af spørgsmål og fremsendelse af evt. supplerende oplysninger til udbudsmaterialet.

28. maj 2014

kl. 12.00

Frist for modtagelse af tilbud i EU-supply.

Uge 25

Forventet valg af leverandør og fremsendelse af underretning til samtlige Tilbudsgivere.

Uge 25 og 26

Stand-still periode (vejledende).

Uge 27

Kontraktunderskrivelse (vejledende).