Fem leverandører prækvalificeret på Ydelsesrefusion

KOMBIT har nu fundet de fem leverandører, der er udvalgt til at afgive tilbud på Ydelsesrefusion-løsningen.

KOMBIT har nu afsluttet prækvalifikationsvurderingen i forbindelse med Ydelsesrefusion. Fem ansøgere bliver opfordret til at afgive tilbud på opgaven. Det drejer sig om:

  • CSC
  • EG
  • KMD
  • Netcompany
  • Systematic

Alle virksomheder, der har budt ind, er blevet orienteret via EU-Supply. KOMBIT forventer at kunne underskrive kontrakt med en leverandør på Ydelsesrefusion i august 2016.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
3268 0408