Feedbackmøder runder KSD høringsproces af

36 kommuner deltog i feedbackmøder for Kommunernes Sygedagpengesystem

Den 5. og 6. december mødtes KOMBIT med 36 kommuner til to feedbackmøder i København og Århus - den formelle afslutning på den kommunale høring af kravspecifikationen til Kommunernes Sygedagpengesystem.

Feedback på især tre områder

Da høringsperioden sluttede den 27. november var i alt 31 kommuner kommet med kommentarer til kravspecifikationen.

På feedbackmøderne fik kommunernes høringsansvarlige, som har drevet høringen i egen kommune, en overordnet feedback på de kommentarer, KOMBIT har modtaget. Kommentarerne fordeler sig især på følgende tre områder:

  • funktionelle krav
  • arbejdsgange
  • selvbetjening

Derudover kom der mange kommentarer om, at materialet allerede på nuværende tidspunkt fremstår grundigt og gennemarbejdet. Projektet arbejder nu videre med materialet, i første omgang for at placere kommentarerne i tre kategorier: kommentarer, der bliver indarbejdet, analyseret videre eller afvist.

Gruppearbejde gav yderligere indput

Ved møderne deltog de høringsanvarlige i gruppearbejde vedr. VAS, eIndkomst, journal og log, som gav yderligere input til det videre arbejde.

Tak for den store indsats

Projektet vil gerne endnu engang takke for den store og engagerede indsats, der er lagt i kommunerne med at gennemlæse, sætte sig ind i og kommentere materialet. Vi arbejder nu videre med alle kommentarerne, et arbejde der vil være med til at gøre kravspecifikationen endnu bedre i den endelige udgave. I januar offentliggør projektet en rapport over alle de indkomne kommentarer.