Første runde af workshops afsluttet på Samarbejdsplatformen

Mere end 85 engagerede deltagere gjorde de første fem workshops om Samarbejdsplatformen til en stor succes.

Arbejdet med at udarbejde kravspecifikationen til Samarbejdsplatformen er nu i fuld gang. Men dette arbejde er ikke muligt uden input fra de kommende brugere. Derfor havde KOMBIT i januar og starten af februar inviteret til workshops, hvor blandt andet lærere, pædagoger, ledere og vejledere var inviteret til at fortælle om behov og ønsker til den nye platform.

De fem workshops foregik ved at deltagerne i plenum eller i grupper skulle fortælle om, hvordan de arbejder, og hvilke behov de har til den nye løsning. Det foregik blandt andet på sessioner med temaer som ”kalender”, ”beskeder”, ”stamdata” og ”komme/gå-registering”.

Input bliver del af kravspecifikation

Alle input blev noteret og bliver nu taget med hjem og bearbejdet, så det kan indgå i den kravspecifikation, der er godt i gang med at blive skrevet. It-konsulent fra KOMBIT Simon Mark Pedersen fortæller:

”Vi synes, at vi på workshoppene har fået et rigtigt godt indblik i brugernes hverdag, og de behov som Samarbejdsplatformen skal udfylde. Nu skal vi hjem og arbejde videre med dem, så de kan blive indarbejdet i kravene til den kommende løsning.”

Når kravspecifikationen er skrevet, vil den blive sendt i høring i kommuner og blandt interesseorganisationer for at sikre, at alle er blevet hørt.

Simon Mark Pedersen understreger, at selvom det ikke er alle behov, som løsningen vil kunne udfylde på implementeringstidspunktet, vil alle input blive behandlet seriøst og blive taget med i overvejelserne.

De forslag som ikke kommer med i første version af løsningen vil blive taget med i overvejelserne i forbindelse med den senere videreudvikling, når ændringer og tilføjelser til løsningen vil blive besluttet i samarbejde med KL, interesseorganisationer og brugerne

Stor interesse for at deltage

Fra starten har tilslutningen til de fem workshops overrasket positivt. Projektleder Dorthe Andersen fortæller:

”Vi var på forhånd lidt nervøse for, om vi ville kunne finde nok deltagere med så relativt kort varsel. Men det viste sig hurtigt, at vi i stedet kom til at stå med den positive udfordring, at vi måtte sig nej tak til rigtigt mange.”

Dorthe Andersen fortæller, at man senere i projektet vil forsøge at tage hensyn til de, der fik nej i denne omgang ved fx at invitere dem med til test. Hun vil samtidig sige et stort tak til den megen velvilje, der vises fra kommunerne:

”Vi har i den grad brug for opbakningen og engagementet fra kommunerne og de kommende brugere, hvis vi skal kunne bygge den gode løsning, vi sigter efter.”

 

Kontakt

Senior it-konsulent
3334 9438