Første netværksdage om Social Pension

KOMBIT afholder i juni måned de første netværksdage for kommunerne om Social Pension.

I dag anvender både kommunerne og Udbetaling Danmark KMD Social Pension. I 2017 skal kommunerne påbegynde en udfasning af systemet. KOMBIT har til opgave at varetage den kommunale del af udfasningen samt at etablere en ny løsning for kommunerne. Selve udfasningen vil ske i to faser, hvor der etableres en midlertidig interimsløsning i 2017 og en endelig løsning i 2019.

Arbejdet er godt i gang

Projektet er godt i gang med at planlægge udfasningen og den kommende løsning. Som led i arbejdet er der etableret en kommunal arbejdsgruppe, som har afholdt en række afklarende møder. Samtidig er alle kommuner blevet bedt om at udpege kontaktpersoner, som vil blive holdt orienteret om udviklingen i projektet. Inden længe udsendes tillige tilslutningsmateriale til alle kommuner.

Netværksdage for kommunerne

I juni måned inviteres kommunerne til de første to netværksdage om Social Pension. Invitationen er netop udsendt til de kontaktpersoner, som kommunerne har udpeget. Formålet med dagene er at give en indledende orientering om udfasningen af KMD Social Pension og arbejdet med den kommende løsning. Derudover giver netværksdagene mulighed for at mødes på tværs, lytte til hinandens input og få svar på spørgsmål vedrørende udfasningen af KMD Social Pension.

Læs mere om netværksdagene og tilmelding her.

Læs mere om Social Pension og tilmeld dig nyheder om projektet her.