Første møde i den valgte styregruppe for FBS

Den 25. oktober 2016 mødtes den nyvalgte styregruppe for FBS for første gang.

Tirsdag den 25. oktober mødtes styregruppen for Fællesskabet FBS for første gang. Styregruppens medlemmer er blevet valgt af alle kommunerne i fællesskabet ved et valg, der blev gennemført i august 2016.

Formand og næstformand valgt

På mødet konstituerede styregruppen sig. Formand for styregruppen blev Jørgen Bartholdy, Biblioteks- og borgerchef i Skanderborg kommune og næstformandsposten gik til Kirsten Boelt, Bibliotekschef i Aalborg kommune. Begge blev valgt uden modkandidater til posterne.

På konstitueringsmødet fik styregruppen en aktuel projektstatus, og KOMBITs projektejer Peter Egelund beskrev historien bag projektet. Desuden blev der taget hul på strategiske drøftelser om blandt andet visionen og prioriteringskriterier for den fremadrettede udvikling af Fælles Bibliotekssystem samt udfordringer med forankringen på de pædagogiske læringscentre.

Møde igen inden årsskiftet

Peter Egelund overlader nu posten som projektejer for FBS-projektet til Karin Markmann Bentsen, som er vicedirektør i KOMBIT.

Vi forventer, at styregruppen skal mødes igen før jul til første ordinære styregruppemøde i Fællesskabet FBS.

Styregruppen for FBS består af:

  • Jørgen Bartholdy, Biblioteks- og borgercenterchef, Skanderborg kommune (formand)
  • Kirsten Boelt, Bibliotekschef, Aalborg Kommune (næstformand)
  • Steffen Nissen, Sekretariatschef, Odense Kommune
  • Toke Leth Laursen, Udviklings- og mediechef, Silkeborg kommune (kunne ikke deltage på mødet)
  • Sara Jørgensen, Udviklingschef, Herning kommune
  • Kristine Nygaard Ledet, Bibliotekschef, Skive kommune
  • Henrik Wendt, Leder af digital udvikling og drift, Tårnby kommune
  • Morten Haggren Brynildsen, Systemadministrator, Rebild kommune
  • Karin Markmann Bentsen, Vicedirektør, KOMBIT

Desuden deltog Preben Aagaard Nielsen fra DDB på mødet som observatør.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497