Første FLIS ibrugtagningsforløb gennemført i Hørsholm

Den første kommune er nu igennem den række af intensive workshops og arbejde med FLIS, der udgør KOMBIT og KL's fælles ibrugtagningsforløb.

Den første kommune er nu igennem den række af intensive workshops og arbejde med FLIS, der udgør KOMBIT og KL's fælles ibrugtagningsforløb.  Det er Hørsholm kommune, der kan gøre status efter fire meget intensive uger, hvor både direktion, fagledelse og kommunens analytikere og FLIS-medarbejdere sammen har sat den fremtidige brug af FLIS på dagsordnen.

Fokus på ledelsesmæssige udfordringer

Ibrugtagningsforløbet sætter fokus på kommunens ”bestiller-side”, dvs. de konkrete udfordringer og styringsgab, som kommunens ledelse oplever på forskellige styringsområder og ledelsens behov og ønsker til den fremtidige ledelsesinformation.
 
I Hørsholm Kommune var der særlig fokus på ledelsesmæssige udfordringer på økonomiområdet og ældreområdet.
 
Hørsholms analytikere har undervejs i forløbet udarbejdet rapporter og dashboards, der danner grundlaget for kommunens videre arbejde med FLIS.  På ældreområdet er det bl.a. en rapport, så fagledelsen kan følge med i den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen, den såkaldte hverdagsrehablilitering og et dashboard, der gør at man løbende kan følge seks udvalgte nøgletal på ældreområdet.

Godt udgangspunkt for brug

Derudover blev der til direktionen udarbejdet et ”overbliksdashboard”, så direktionen kan følge trends og udviklinger på centrale nøgletal samt en rapport til den løbende budgetopfølgning.
 
Konstitueret kommunaldirektør Kenneth Kristensen udtaler:
”Der er et konstant øget pres for styringsinformation, og vores vision er, at FLIS skal bidrage til at håndtere dette. Bl.a. vil vi gerne synliggøre effektiviseringer gennem kobling af økonomi og aktivitet. FLIS-forløbet har givet både direktionen og fagledelsen et solidt udgangspunkt for den fremtidige anvendelse af FLIS i Hørsholm kommune.

Samtidig er vi i Hørsholm ved at opdatere den politiske målstyring. Vi forventer, at FLIS vil være velegnet til at sikre opfølgning og ledelsesinformation på de politisk prioriterede mål.”

Forløb i fire kommuner

KOMBIT og KL gennemfører i øjeblikket det fælles ibrugtagningsforløb for FLIS i fire kommuner; Assens. Fredensborg, Hørsholm og Mariagerfjord. Forløbet har fokus på bestiller-siden i kommunernes arbejde med styring og ledelsesinformation og er således rettet mod kommunernes direktioner og ledelser på et af de store fagområder Ældre eller Skole.
 
Forløbet er et pilotprojekt, hvor erfaringerne bliver dokumenteret, så de kan være til gavn for andre. Som led i projektet vil der blive udarbejdet konkrete eksempler, der bliver stillet til rådighed for landets øvrige FLIS-kommuner.
 
FLIS-lederdagen den 8. april i Middelfart vil du kunne høre mere om erfaringerne fra ibrugtagningsforløbet.