Første årsmøde afholdt på FBS

Den 20. april blev første årsmøde for Fælles Bibliotekssystem (FBS) afholdt i Fredericia.

Som beskrevet i vedtægterne for Fælles Bibliotekssystem (FBS) skal Fællesskabet FBS hvert år afholde et årsmøde. Dette årsmøde blev afholdt for første gang den 20. april 2017 i Fredericia med deltagelse fra ca. 110 repræsentanter fra kommunerne.

På mødet afgav styregruppeformand Jørgen Bartholdy fra Skanderborg Kommune sin beretning, og årsrapporten for 2016 blev præsenteret. Årsrapporten var forud for mødet sendt til alle kommuner i fællesskabet. Desuden præsenterede projektejer Karin Markmann Bentsen og projektleder Jesper Munch Jespersen fra KOMBIT planerne for 2017.

Der var stor spørgelyst på mødet, og vi kan se på evalueringerne fra mødet, at langt de fleste deltagere gik hjem med ny viden og syntes at det havde været en god dag. I KOMBIT gik vi hjem med mange gode input og ideer og vil gerne takke deltagerne for deres engagement i projektet.

Du kan se præsentationen fra mødet her.

Årsrapporten for Fællesskabet FBS for 2016 er her. 

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation