Fælles Bibliotekssystem leverer data til andre

FBS bliver fremover dataleverandør til blandt andet kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence.

Fælles Bibliotekssystem (FBS) får en model for udstilling af data. Dermed bliver systemet fremover dataleverandør til relevante parter, herunder kommuner og Bibliotekernes Business Intelligence (BIBI). Det står fast efter at styregruppen for FBS på deres møde den 28. november 2018 godkendte, at der etableres en infrastruktur til udstilling af data fra FBS,

Når løsningen er etableret, vil FBS dagligt overføre statistikdata og transaktionsdata til de relevante parter. Statistikdata leveres direkte til BIBI, mens transaktionsdata sendes til Danmarks Statistik, som anonymiserer dem, inden de videresendes til BIBI. Arbejdet med at udstille data til BiBi via Serviceplatformen er prioriteret højt, og vi forventer at gå i gang med udviklingen i begyndelsen af 2019.

 

Kontakt

Projektchef
3268 0497