Fælles Bibliotekssystem har afholdt møder med 3. partsleverandører

Den 22. og 23. oktober blev der afholdt informationsmøder for leverandører af 3. partssystemer, der skal integrere til FBS

Leverandører af perifert udstyr, der skal integrere til Fælles Bibliotekssystem (FBS) har været inviteret til to ens informationsmøder, der blev afholdt i hhv. Århus og København i slutningen af oktober.

På de to møder deltog repræsentanter fra 13 leverandører, og der blev stillet mange relevante spørgsmål. Disse spørgsmål og svar hertil finder du i en fil nederst på siden. Her kan du også finde præsentationen fra møderne.