Erfaringer fra Aarhus Kommune med datavalidering af FLIS

Aarhus Kommune fortæller her om deres erfaringer med FLIS og datavaliering

Aarhus Kommune har haft FLIS cirka et år. Kommunen ved, at løsningen kun bliver så god, som de selv gør den til. Derfor har de lagt en stor indsats i at validere data inden for de forskellige fagområder. Det er et ”rugbrødsarbejde”, der kræver tid og indsats, men det hele værd, når man kigger på den langsigtede gevinst, siger Økonomidirektør i Aarhus Kommune, Peter Pedersen, som FLIS-projektet har talt med.
Klik på dokumentet nedenfor, hvor Peter fortæller om kommunens erfaringer med FLIS – og de fordele og ulemper løsningen har.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
7268 8111