Er din EOJ leverandør klar til at sende Sygehusadviser gennem den fælleskommunale Beskedfordeler?

Efter test og godkendelse fra MedCom, er alt kørt i stilling til, at Sygehusadviser kan modtages på tværs i kommunen.

Sygehusadviser er nu udviklet og certificeret til modtagelse gennem KOMBITs Beskedfordeler. Det betyder, at det fremover vil være muligt at modtage de samme sygehusadviser  i både EOJ løsning og SAPA løsningen (Sags- og Partsoverblik).

Dette har længe været efterspurgt hos kommunerne. Løsningen sikrer, at distribution af  sygehusadviser kan foretages simultant til fx. hjemmeplejen og de øvrige forvaltningsområder via SAPA.

Hermed kan borgere serviceres ensartet, da de samme informationer stilles til rådighed på tværs af den offentlige forvaltning. Altsammen i en sikker og certificeret løsning.

Hvad betyder certificeringen?

Certificeringen af  sygehusadviser er foretaget af MedCom i tæt samarbejde med MultiMed (som er udvikler af løsningen), og KOMBIT (som har bestilt opgaven på vegne af kommunerne).

MedCom er central aktør for den elektroniske kommunikation i det danske sundhedsvæsen og har som mål at udvikle og udbrede tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger.

Konsulent Ole Vilstrup Møller fra MedCom er tilfreds med, at modtagelsen af sygehusadviser  er blevet udviklet og certificeret i et tæt samarbejde mellem parterne.

Det er et vigtigt skridt - dels i forhold til at skabe og udbrede effektive kommunikationsløsninger på sundhedsområdet - og dels til at styrke standardiseret kommunikation, hvor borgerne kan have tillid til, at deres data bliver behandlet sikkert, kompetent og professionelt”.

Hvad skal der til, for at det kommer til at virke i din kommune?

Alle EOJ leverandører på det danske marked har givet tilsagn om, at løsningen bliver stillet til rådighed for kunderne senest 1. februar 2020 jf. SKI 02.19.

Det er derfor KOMBITs anbefaling, at hver enkelt kommune tager fat i deres respektive EOJ-leverandør og aftaler det konkrete forløb frem mod at få løsningen sat i drift.

Samtidig pågår der en certificering af SAPA-løsningen, som vil dække alle kommuner.

Certificering og de nødvendige tilretninger af SAPA forventes at være klar i løbet af Q1 2020, hvormed SAPA kan begynde at modtage sygehusadviser.

 

Kontakt

Forretningschef
6198 2914