Dyk ned i Kend din Kommune med FLIS

Fra Kend din Kommune kan kommunerne dykke ned i FLIS data, prioritere mellem opgaver og anvende ressourcerne der, hvor de skaber størst effekt.

Administrationsområdet er et af de områder, der er et fast fokuspunkt i næsten alle kommuner, og det har også sit eget kapitel i Kend din Kommune. Området er præget af effektiviseringer og besparelser, men det kan være vigtigt at holde sig for øje, at en stor del af udgifterne til administration faktisk går til borgernær administration – planlægning og koordinering af aktiviteter, der involverer borgerne direkte. 

 

 

Publikationen samler nøgletal på tværs af de kommunale sektorområder med data, der bl.a. kommer fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS.  Herfra kan kommunerne lave yderligere analyser på data.

I Kend din Kommune 2022 findes nøgletallet ”Udgifter til central administration i regnskab 2020 pr. indbygger”, der baserer sig på FLIS-nøgletallet ”Hovedfk. 0645 – Adm.orgn.”. Nøgletallet viser kommunernes samlede nettodriftsudgifter på hovedfunktion 6.45 (Administrativ organisation) pr. indbygger, 2020, 22-pl. FLIS Økonomi gør det muligt at dykke yderligere ned i nøgletallet og fx opdele det i ”borgernær administration” og ”administrativ back-office”, som vises i figuren ovenfor.

Data er tilgængelige via KL Databank
I Kend Din Kommune kan man for hvert nøgletal se, hvordan kommunen placerer sig ift. andre kommuner. Anvendelsen af styringsnøgletal og benchmarking kan bidrage med inspiration til, hvordan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen. Det kan kortlægge potentialer for forbedringer og frigørelse af råderum til politiske prioriteringer. 

Flere af styringsnøgletallene er lavet på baggrund af data fra FLIS. Det sikrer aktualitet i datagrundlaget, idet dataområderne bliver hver måned opdateret og valideret. Dette er blot et eksempel på, hvordan man med FLIS kan bryde nøgletallene i Kend din Kommune op og lave analyser på data.

Data er tilgængeligt via KL Databank. Men publikationen findes også som PDF og dashboard på KL’s hjemmeside her: Kend din kommune.

Du kan kontakte os på flis@kombit.dk, hvis du har du spørgsmål.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Kommunikation
2224 0629