DUBU gør klar til at udstille data til anvendersystemer

KOMBIT har frigivet specifikationen af en snitflade, som anvendersystemer kan benytte til at hente data om sager og dokumenter i DUBU.

Opdateret i 2022

Anvendersystemer har mulighed for at hente visse sagsdata fra DUBU via DUBUs API.

Specifikationen på den nye snitflade kan hentes i Digitaliseringskataloget under SF1475 - Hent sager fra DUBU | Digitaliseringskatalog (digitaliseringskataloget.dk).

Her kan man også finde kontaktoplysninger og bestille support- og testydelser i forbindelse med idrifttagning.

----------------

Den nye løsning til dataudstilling består af to dele. En administrationsdel i DUBU, hvor en administrator kan oprette og vedligeholde datamodtagere og adgange - samt et API, hvorigennem anvendersystemerne kan rekvirere data på vegne af datamodtagerne.

Selve administrationen af hvilke sager og dokumenter en given datamodtager har adgang til, styres af sagsbehandlere i DUBU.

API til anvendersystemerne

API’et til dataudstilling kan benyttes af anvendersystemer til at hente data fra DUBU. Data kan derefter stilles til rådighed for såkaldte Datamodtagere, der repræsenterer eksterne enheder. Disse identificeres typisk ved CVR-nr. og/eller P-nummer, men kan også identificeres ved Organisationsenhed UUID eller CPR-nr. I første omgang omfatter dataudstillings-API’et dokumenter fra DUBU samt basale oplysninger om sagerne. Dvs. de samme oplysninger, der i dag udstilles til SAPA via indeksene.

Den samlede løsning forventes at være klar med release 3.8 til september 2021. 

Specifikationen på den nye snitflader kan hentes i DUBU dokumentbibliotek under SF 1475 DUBU dataudstilling snitfladebeskrivelse.

KOMBIT er i fuld gang med at få udviklet en kontrakt på API-snitfladens specifikation, og den vil kunne hentes i Digitaliseringskataloget, når den er klar. Der foreligger en foreløbig version af kontrakten, som kan rekvireres ved at sende en mail til dubu@kombit.dk.

KOMBIT informerer leverandørerne direkte, men vi skal også opfordre til, at denne information deles med de relevante leverandører, som jeres kommune har kontakt til.

Spørgsmål om den nye snitflade kan sendes til projektes postkasse på dubu@kombit.dk