Driftskontrakten til genudbuddet af Serviceplatformen sendes i høring

KOMBIT sender driftskontrakten til genudbuddet af Serviceplatformen i høring hos kommuner og leverandører.

KOMBIT har i efteråret 2017 arbejdet på udbudsmateriale til genudbud af Serviceplatformen. Som optakt til genudbuddet har KOMBIT gennemført dialogmøder med interesserede leverandører. Med afsæt i dialogmøderne har KOMBIT opdateret sin standard driftskontrakt (bilag 7.2.A), så den i endnu højere grad er tilpasset markedsvilkårene og understøtter et mere cloud-baseret driftssetup.

For at sikre at de gennemførte ændringer er hensigtsmæssige, og om der eventuelt skulle være andre forhold i driftskontrakten, der vurderes som uhensigtsmæssige, har KOMBIT valgt at sende den opdaterede driftskontrakt i høring hos kommuner og leverandører. Det opdaterede bilag kan hentes på genudbuddets hjemmeside.

Det offentliggjorte materiale er ikke endeligt og kan fortsat justeres. KOMBIT forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer - ud fra eventuelle kommentarer fra reviewet - helt frem til materialet sendes i egentligt udbud primo februar 2018.

Hvis KOMBIT vurderer, at der er behov for at sende andre dele af udbudsmaterialet i høring, bliver det offentliggjort på genudbuddets hjemmeside.

Deadline for kommentarer til materialet er 15. januar 2018 kl. 10. Kommentarer skal sendes til Mikael Schwartz på mail xmsw@kombit.dk.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Projektleder
22158579