Drift, vedligehold og videreudvikling af Serviceplatformen er nu i udbud

KOMBIT har nu offentliggjort udbudsmaterialet for genudbuddet af Serviceplatformen, der er kernen i den fælleskommunale data- og it-infrastruktur.

Serviceplatformen gik i drift den 1. januar 2013 og skal nu genudbydes. Udbuddet inkluderer en række områder, der skal videreføre KOMBITs arbejde med at sikre kommunerne billigere og bedre adgang til data og services, der kan genbruges på tværs af kommunernes fagløsninger - og på sigt andre offentlige løsninger. Udbuddet skal ud over videreudvikling af Serviceplatformen sikre en stabil drift for en kritisk, fællesoffentlig it-infrastruktur i 6 til 10 år.

Leverandøren, der vinder genudbuddet, skal:

• Drifte, vedligeholde og videreudvikle Serviceplatformen
Serviceplatformen understøtter mange forretningskritiske processer i kommunernes fagsystemer med relevant data, og er derfor en forudsætning for velfungerende kommunale it-systemer.  Leverandøren skal sikre drift og vedligehold af de services, der gør det lettere for kommunerne at få adgang til standardiseret data på en fremtidssikret måde og bidrage til videreudviklingen af Serviceplatformen til gavn for alle relevante parter.

• Sikre åbenhed, så Serviceplatformen understøtter datadeling mellem fælleskommunale digitale økosystemer
Serviceplatformen understøtter datadeling og tilblivelse af datadeling i de digitale øko-systemer, på tværs af kommunernes forvaltningsområder og it-løsninger. Her skal ikke alene integrationerne være sikre og stabile, leverandøren skal også medvirke til en succesfuld udvikling og samarbejde mellem alle de involverede parter.

Udbud med forhandling

KOMBIT har forud for offentliggørelsen haft dialog med potentielle leverandører, hvor dele af udbudsmaterialet har været offentliggjort i udkast. Dermed har leverandørerne kunne påpege uklare, fordyrende eller uhensigtsmæssige elementer i materialet. Processen vil fortsætte med de prækvalificerede leverandører, da udbuddet gennemføres som ”udbud med forhandling”.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation er den 10. august 2018. KOMBIT forventer at kunne underskrive kontrakten med den vindende leverandør af udbuddet i marts 2019.

På vegne af kommunerne indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesystemer som eksempelvis SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse services udstilles på Serviceplatformen, så kommuner, ATP og it-leverandører kan benytte dem til kommunale it-systemer.
 

Serviceplatformen er en vital og central infrastrukturkomponent for Danmark. Siden 2016 har alle kommuner anvendt Serviceplatformen, og mange af de kommende KOMBIT-løsninger, herunder monopolbrudssystemerne, er afhængige af en velfungerende it-infrastruktur, som Serviceplatformen er et centralt element i.