Drejebog for monopolbruddet bliver lanceret den 31. maj

I drejebogen guider KOMBIT kommunerne gennem forberedelse og gennemførelse af implementeringen af de kommende monopolbruds-løsninger.

Næste store milepæl i konkurrenceudsættelsen af monopolsystemerne er forberedelsen og gennemførelsen af den forestående implementering af de respektive systemer.

Mange kommuner har efterspurgt samlet information om den forestående opgave. Derfor er KOMBIT påbegyndt arbejdet med at lave en dynamisk drejebog for monopolbruddet. En række kommuner har bidraget med forslag til indhold i første version, som udkommer den 31. maj 2013 her på kombit.dk, hvor indholdet således er tilgængeligt for alle interesserede.

Drejebogen bliver udbygget løbende

Drejebogen vil løbende blive udbygget med indhold, der synliggør en række af de aktiviteter og beslutninger, som kommunerne skal gennemføre frem til de nye løsninger er implementeret. Kommunerne kan med drejebogen i hånden danne sig ét samlet overblik over opgaven.

Hvis du vil høre mere om drejebogen for monopolbruddet, har du mulighed for det på Kommunernes KOMBITdage den 6., 11. og 13. juni, hvor drejebogen indgår som programpunkt. Læs mere om Kommunernes KOMBITdage her

Efter sommerferien nedsætter KOMBIT en styregruppe og referencegruppe for drejebogen. Hvis du er interesseret i at bidrage til arbejdet, er du meget velkommen til at kontakte projektleder Nils Thor Rosted.