Dialogmøder for bibliotekschefer om det ny fælles bibliotekssystem

KOMBIT afholder dialogmøder om det nye fælles bibliotekssystem forud for tilslutningsfristen den 16. marts 2012.

Alle landets bibliotekschefer inviteres til dialogmøde om det nye fælles bibliotekssystem forud for tilslutningsfristen, der er fastlagt til den 16. marts 2012. Møderne bliver afholdt tre steder i landet. Du vælger selv, hvor det passer dig bedst at deltage.

 • Aalborg, den 28. februar 2012 kl. 10-12
  Adresse: Aalborg Bibliotekerne, Foredragssalen, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg
 • Vejle, den 6. marts 2012 kl. 10-12
  Adresse: Vejle Bibliotekerne, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle
 • Roskilde, den 1. marts 2012 kl. 10-12
  Adresse: Roskilde Bibliotekerne, Salen, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde

Mødet er for beslutningstagere på området. Du er velkommen til at invitere en repræsentant for kommunens skolebiblioteker (skolebibliotekskonsulent) med til mødet.
 

 

På møderne vil vi gennemgå:

 • Baggrund og formål med det nye bibliotekssystem
 • Den nye løsning
 • Hvorfor det giver mening at tænke skolebibliotekerne med
 • Det videre forløb, herunder indflydelse på og organisering af kravspecifikationsarbejdet
 • Proces, tidsplan og pris
 • Hvad betyder det, at KOMBIT er med – herunder finansiering?
 • Betydningen af bibliotekernes opbakning
 • Tilslutningsaftale

Tilslutningsaftalen med betingelser, og hvor den enkelte kommunes betaling vil fremgå, tilsendes inden møderne.

Baggrund

I 2011 tog et bredt udsnit af de danske folkebiblioteker initiativ til forberedelse af et udbud af et nyt fælles bibliotekssystem, der samtidig skal understøtte et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker.

Siden da har kommunernes it-fællesskab KOMBIT sammen med et forretningsudvalg med repræsentanter fra seks biblioteker (København, Aarhus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj), herunder også skolebiblioteker, arbejdet på en foranalyse til systemet. I 2011 gennemførte gruppen en landsdækkende undersøgelse af bibliotekernes interesse i at deltage i et fælles udbud af et nyt bibliotekssystem, og knap 90% svarede positivt tilbage. Dermed var der skabt stor opbakning til at starte processen mod et nyt bibliotekssystem.

Læs mere om baggrunden for arbejdet, projektets overordnede målsætninger og prioriteringer, cases om samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker m.v. på http://bibudbud.dk og på kombit.dk/bibliotek.

Tilslutning nødvendig for den videre proces

Foranalysen er nu ved at være tilendebragt, rammerne for et nyt system sat, og der skal i den kommende fase arbejdes med at specificere indholdet til det nye system. Det hidtidige arbejde er udført først og fremmest med en stor ressourceindsats fra de seks involverede biblioteker og KOMBIT.

Næste fase vil kræve endnu flere ressourcer. Der er brug for, at flere bibliotekarer og andre kompetencer kommer på banen og medvirker til gennemføre et udbud, herunder en egentlig kravspecifikation af det nye system. Dermed vil næste fase også være forbundet med betydelige omkostninger. Derfor er der brug for kommunernes/bibliotekernes tilslutning og økonomiske tilsagn til at gennemføre udbud af et nyt bibliotekssystem, herunder en kravspecifikation (de biblioteker, der medvirker i kravspecifikationsarbejdet med en indsats over et vist niveau, vil modtage kompensation).

Uden tilstrækkelig opbakning til kravspecifikationsfasen kan udbuddet ikke videreføres under en fælleskommunal ramme.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikling
3334 9473